Saung Inspirasi

Sidang Magister 2015

DSC_6391

Sidang Tesis Tahap II tanggal 15 Agustus 2015 dibuka oleh Dr. Hj. Iis Ristiani, M.Pd (Wakil Raktor I).   Hadir dalam Sidang Tesis ini Direktur Pascasarjana, Dr. H. Iyep Candra Hermawan, M.Pd, sekaligus Ketua Sidang Tahap II/Prodi PBSI, Prof. Dr. H. Iskandarwassid, M.Pd dan Sekretaris Prodi, Aan Hasanah, M.Pd dan sekaligus Tim Penguji di Kompleks Pascasarjana  Universitas Suryakancana Cianjur.

Mereka yang diuji Sidang Tahap II adalah Ajeng Kania, Dadah Syadiha, Dandy Idham Chalid, Dede Lukman Firmansyah, Eha Rohayati, Hudori, Imas Masrah, N. Rohani, Panji Pratama, Riana Dwi Lestari, Setiawan, Rusyadi, Via Nugraha,  Lili Sadeli, Meti Darmiata, dan Euis Nurlela.  Sementara Tahap I susulan adalah Bagus Mundianto, Heni Mulyani, Heni, Dadang Sapradi, dan Rima Rahayu.

Selain Wakil Rektor I, Penguji diuji Sidang Tahap II adalah  Prof. Dr. H. Iskandarwassid, M.Pd, Prof. Dr, H. Yus Rusyana, Prof. Dr. H. Syihabuddin, M.Pd., Prof. Dr. H. Kosadi Hidayat, M.Pd.,  Dr. Hj. Siti Maryam, M.Pd., Dr. Hj. Sri Mulyanti, M.Pd., Dr. H. Usep Kurwari, M.Pd., Dr. H. Suhendra Yusuf, M.A,, dan Dr. H. Yayat Sudaryat, M.Hum.

Iklan

Kelulusan Magister Di awal Tahun Ini

SElAMAT DATANG ALUMNI PBSI S-2 2014/2015

PDFCetak

Sembilan alumni baru dinyatakan lulus dalam Sidang Magister Tahap II, Sabtu, 28 Februari 2015. Keputusan Kelulusan  ini diberikan pada pukul 14,00 setelah acara Sidang Magister II yang digelar sebelumnya.

Ada 10 tim penguji terhadap 9 peserta Sindang kali ini. Mereka diuji dalam mempertahankan tesis yang telah mereka ajukan.

Kegiatan Sidang Magister II dibuka secara resmi oleh Direktur Pascasarjana, Dr. H. Iyep Candra Hermawan, M.Pd. sekaligus kegiatan  prosesi penerimaan Mahasiswa Baru Semester Genap Tahun Akademik 2014/2015.

Acara penyerahan hasil Sudang diberikan langsung oleh Ketua Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Prof. Dr. H. Iskandarwassid, M.Pd. Peringkat terbaik diperoleh oleh Ai Ani Nani Fitriah dengan Yudisium 3,59 (Sangat Memuaskan) disusul Mulyani 3,58 dengan predikat Sangat Memuaskan.

Dalam kesempatan ini, Ketua Prodi memberikan pesan-pesan agar para alumni baru saja dihasilkan dapat membawa dampak positif di sekolah masing-masing..  Setelah pembagian surat kelulusan, seluruh mahasiswa yang dinyatakan lulus melakukan acara foto bersama.  Kegiatan foto ini dilakukan  di halaman Gedung D FKIP Universitas Suryakancana. (danw)

Empat Alumni PBSI (S-2) di UMB Buton

empat umb

Gambar kiri: Dina Komalasari, Suhendi Syam, Cecep Nuryadin, dan Tofan Stofiana bersama Rektor UMB (dua kanan) di Buton.

Empat alumni Program Studi PBSI (S-2) Cianjur memenuhi permohonan Rektor Universitas Mumammadiyah Buton, Drs H Syarifuddin Bone SH MSi untuk mengajar bahasa Indonesia di sana. Permohonan ini diutarakan kepada Rektor UNSUR di sela-sela kegiatan APTISI dan ditindaklanjuti dengan surat resmi. Ini mendambah daftar panjang alumni yang bekerja di Universitas Muhammadiyah di berbagai tempat seperti; Hera w. (UM Sukabumi), Irpa Anggriani W. (UM Tangerang), Nina (UM Mataram), dan lain-lain.

Mereka berangkat ke Pulau penghasil aspal ini adalah Suhendi Syam, M.Pd.,Tofan Stofiana, M.Pd., Cecep Nuryadin, M.Pd. dan Dina Komalasari, M.Pd. beberapa waktu lalu.  Keempatnya berangkat dengan pesawat Garuda dari Jakarta ke Makassar, dilanjutkan menuju Baubau, Buton esok harinya.

Sebagai wujud keseriusan, Pak Bone dalam suatu kesempatan bertandang ke kampus Universitas Suryakancana. Rektor yang mengawali profesinya sebagai guru SD dan sempat menjadi anggota polisi di Ambon ini sempat berbincang dengan calon pengajar tsb dan memaparkan kondisi di sana.  Pak Bone mengunjungi kampus Unsur di sela lawatannya  di Jakarta.

Peningkatan kualitas sumber daya dosen menurut Rektor UMB  menjadi skala prioritas utama. Kualitas pembelajaran dan luaran kampus sangat ditentukan oleh sumber daya dosen. Kebijakan selama periode kepemimpinan rektor yakni mendorong mahasiswa lanjut S2 dan S3. Hal demikian ditempuh tidak terlepas dari regulasi pemerintah, bahwa pengelolan perguruan tinggi, mensyaratkan dosen mengajar pada jenjang S1 harus berkualifikasi pendidikan S2. Tambahan dosen ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sana. (dri/)

Sidang Tahap 1

DSC_6088

Sidang Tesis Tahap I tanggal 10-11 Juli 2015 diikuti oleh 14 orang dari angkatan Tahun Akademik 2013/2014. Sidang bertempat di Kompleks Pascasarjana  Universitas Suryakancana Cianjur.   Selamat Sukses!

Mereka yang diuji adalah Ajeng Kania, Dadah Syadiha, Dandy Idham Chalid, Dede Lukman Firmansyah, Eha Rohayati, Hudori, Imas Masrah, N. Rohani, Panji Pratama, Riana Dwi Lestari, Setiawan, Rusyadi, Via Nugraham dan Lili Sadeli.  Adapun mereka angkatan tahun 2014.1 adalah Meti Darmiata, Irpan Maulana. Yeni Cania Puspita, dan Euis Nurlela.

Penguji diuji Sidang Tesis dan Ujian Proposal pada adalah  Prof. Dr. H. Iskandarwassid, M.Pd, Prof. Dr, H. Yus Rusyana, Prof. Dr. H. Syihabuddin, M.Pd., Prof. Dr. H. Kosadi Hidayat, M.Pd., Prof. Dr. H. Didi Suherdi, M.Ed., Dr. Hj. Iis Ristiani, M.Pd., Dr. Hj. Siti Maryam, M.Pd., Dr. Hj. Sri Mulyanti, M.Pd., Dr. H. Usep Kurwari, M.Pd., Dr. H. Suhendra Yusuf, M.A,, dan Dr. H. Yayat Sudaryat, M.Hum. Pimpinan Direktkur Pascasarjana Dr. H. Iyep Candra Hermawan, M.Pd. dan Pelindung Rektor Unsur.

CARPON: M A C E T

 Karya : Dadan Wahyudin  | Mahasiswa PBS Indonesia UNINUS Bandung dimuat di Tribunjabar, 24, 25, 26 September 2013

jl asia agrika

Bandung mangsa can aya macet

 

“Macét, Jikan!” ceuk Odih ngaragragkeun manéh kana korsi awi anu geus réyod di tepas imahna. Awakna kacida lungséna. Wanci lohor sok ngahaja reureuh heula.  Ngadon solat jeung nyelang dahar heula di imah. Ngirit.

“Macét ti mana deui, Kang?” Imas pamajikana hariweuweus. Tayohna kagareuwahkeun basa keur anteng mémérés pangpung jeung régang pisuluheun. Ladang nyiar ti pasir tadi isuk.

“Biasa macét lebaran mah awét. Geus méh saminggu.  Hésé disinglarkeuna,” témbal Odih bari nyusut kesang ku anduk leutik nu teu weléh nyampai dina taktakna.  Hawa meni nyongkab.  Hareudang hawana.

“Baruk! Rék kamarana atuh … ” ceuk Imas teu kebat.  Kituna bari ngucék cikopi. Song dijagragkeun ka salakina.

“Loba teuing kendaraana,” témpas Odih bari ngalempengkeun suku. Paregel balas lila nincak erém, kupling, jeung gas sajajalan.

“Nu jelas mah teu tertib. Loba supir nu nyoro jalan ka katuhu. Samarukna lowong, ari lol  treuk badag. Untung kaerém kénéh. Balukarna macét total.  Katambah nu mudik maké motor rabeng kawas siraru,” Odih nyambungkeun deui kalimahna. Regot nguyup cikopi.

“Aya nambangan téh, Kang?” Imas mésem ka salakina. Maksudna mah nanya résiko poé harita.  Biasana méméh reureuh, Odih sok minuhan téng béngsin tur mawa résiko.  Keur setoran ka dunungan mah, diancokeun ladang nambangan ka sorénakeun.

“Aya limaan …” ceuk Odih ngasongkeun duit lambaran rébuan.  Jung cengkat muru kandang manuk japati di pipir imahna.  Odih boga japati tilu jodo.  Jagong dina kérésék beunang ngahaja meuli di terminal dibuka. Wur diawurkeun. Kuk geruk kuk … kuk geruk kuk.  Si Badud japati nu panggedéna atoheun pisan dipahugi jagong karesepna.  Lian ti japati,  Odih ogé ngukut hayam katut éntog.  Lumayan. Mun pareng kapépéd-pépéd teuing, heug ladang nambangan can hasil, sok ngulub endog hayam atawa éntog keur ganjel peujit barudakna ti beurang. Hayam katut éntog sok dilégo mun butuh waragad ngadadak.

“Badud … Badud” Odih nyetrékan japati ku ramona. Si Badud disada beuki tarik, Geus katurut tayohna.  Kuk geruk kuk … kuk geruk kuk.  Belengeh Odih seuri.

Japati, hayam jeung éntog minangka coco’oan Odih. Ubar pikeun mapalérkeun hate.  Ari mikiran terus kasusah hirup, moal aya tungtungna. Matak jangar uteuk.  Matak gering nangtung.  Saprak BBM ditaékkeun, harga-harga kabutuhan hirup tingtérékél. Pon kitu deui onderdil angkot milu naek, anu jadi alesan setoran angkotna naék.  Sabalikna, ari panumpang beuki langka.  Kandaraan di jalan kaasup motor beuki mahabu.

mudik

Macet patalimarga, kiwari mangrupa kaayaan sapopoe

Tribunjabar, Rebo, 25 September 2013

Macét patalimarga sapaparat jalan trayek Odih mangrupa kajadian sapopoé.   Odih nambangan angkot boga Haji Bana  jalur trayék Cileunyi-Sumedang. Lain ukur rék lebaran wungkul.   Jalur éta mindeng pisan kawénéhan toronton tiguling atawa mogok.  Teu kuateun nanjak, atawa malipir sisi teuing.  Kalan-kalan potong as, alatan muatana beurat teuing.  Aya ogé nu nyoro  disampakeun treuk batubara atawa keusik.  Mun teu diaduna ogé, jadi cukang lantaran   pimaceteun.

Ngan macét éta mah ukur jam-jaman.  Patugas sok langsung nyinglarkeun kendaraan anu tiguling atawa mogok. Lamun geus macét, najan ukur sajam ogé, matak kaluman.  Nya naon deui iwal ti kudu sabar.  Mun supir teu sabar, panumpang sok dialoper lebah Cikuda. Angkot mangprét balik deui.  Aya ogé maksakeun laju, tapi dibarengan ku kukulutus supirna. Sajajalan ngocomblang aral majar béngsin naék, waktu béak, pangabutuh sagala mahal.  Anu hartina ngarah panumpang ngarti bisa méré toléransi alias ongkos dileuwihan.

Pikeun Odih mah henteu kitu. Sanajan saré’atna  rugi waktu rugi bengsin. Geus tanggung jawab Odih salaku supir angkutan nu matuh didinya. Panumpang teu dibeuratkeun. Sabisa-bisa kudu bisa ngangkut nepi ka tujuan kalayan genah tumaninah. Lamun heug manéhna aya perelu darurat pisan, panumpang tara sok dirugikeun.  Ku Odih langsung badami jeung supir sejena. Panumpang kari clak naék angkot baturna kalayan ongkos angger.

Boga pacabakan usaha kana supir angkot lain cita-citana.  Kahayang basa keur ngora mah Odih jadi tentara.  Tapi teu laksana. Duméh kulawargana ukur buburuh macul.  Taya waragad pikeun ngajujurkeuna. Odih ukur tamat SMP.  Gurat hirupna geus ditangtukeun kudu hirup di jalan. Ti saprak mindeng ngendékan angkot mamangna.  Tidinya sok nyelangan nyupiran. Nepi ka jadi pacabakana matuh kiwari.

Hirup di jalan mah hawana gedé ambek tur panasan. Bener ceuk ustad, lamun ningali tabéat jalma anu saenyana, geura tengetan di lapang bola atawa di jalan raya.  Omongan sompral, sugal, tur émosi sok bijil tina lisana kalayan spontan. Malah sok nyabit-nyabit ngaran sato sagala awahing ku ambek.  Atuh di jalan raya, mindeng jalma nu sapopoé katara cicingeun, kasiap saeutik sok muncereng, mencrong baketut haseum. Tuluy mobil digas ngudag mobil nu tadi nyiap. Di jalan raya mah loba nu ngaheulakeun napsu batan nalarna. Nu sok lucu, kol buntung butut paragi ngunjal rongsokan kabadug saeutik buntutna. Pira ku motor, supirna éjégélér tulak cangkéng, bari ngusapan bémper nu geus karahaan.  Pasemona haseum. Padahal teu dadas-dadas acan.

IMG_3465

Kelas C-1 Uninus Bandung

Tribunjabar, 26 September 2013

Dina nambangan angkot kiwari béda jeung baheula.  Baheula mah, juragan angkot téh kawentar  sugih ma’mur. Angkotna sok nepi kapuluh-puluh. Anak buahna ceuyah.  Kiwari mah éstu prihatin.  Loba angkot nu ngajugrug alatan dikanibal onderdilna.  Haji Bana, dunungan Odih, tina puluhan angkotna ukur dua deui nu jalan, kaasup nu dipaké nambangan ku Odih.

Lain ukur dunungan, supir anu ngajalankeun angkot teu béda. Dipotong setoran jeung béngsin, kalan-kalan sok nyamos. Tuda dina kaayaan hararésé, loba jurig nu kudu disasajénan.  Lian ti retribusi resmi, supir sok kudu ngemél pikeun  nu ngageugeuh di wewengkon éta.  Rék pungli, duit etém atawa japrém, nyao teuing, nu jelas mah kudu aya waé sasajén téh.  Lamun narik panumpang lebah pengkolan, heug kawénéhan calo, kudu wé merésén. Padahal gawé manéhna ukur nyabak spion angkot wungkul. Sabalikna, angkot pinuh ku panumpang beunang ngetém ti terminal. Palebah di jalan, ban kempes. Panumpang tinglaleos teu nolih pada ninggalkeun supir. Teu malayar. Nya, teu bisa pakumaha. Geus titis tulis nasib supir. Dina kaayaan éréng-éréngan jeung patingsuliwer patalimarga, supir masang dongkrak. Tihothat ngaganti ku ban sérep. Mobil anu kempés di tengah jalan bakal ngamacetkeun patalimarga.

Sakapeung macét patalimarga sok dilenyepan ku Odih ari reureuh di terminal. Tétéla mawa éndah pikeun sawatara jalma. Dina haté Odih galécok, mug heug jalan teu macét.  Meureun tukang asong tahu, bungbuahan, goréngan anu matuh di sisi jalan anu biasa disorang bakal ngaligeuh. Padahal maranéhna boga anak pamajikan. Rék ku saha dipakayaana? Tukang dogér monyét anu terus ngahibur supir tur panumpang ngajajar sisi jalan rék ti mana panghasilana? Gusti Allah adil.  Sanajan macét matak kaluman jeung émosi, aya sawatara mahluk ciptaana anu meunang berkah tina macét.

Macét bisa jadi pépéling ka sakumna manusa.  Fasilitas jalan  anu  heureut, renjul loba liang, poék mongkléng mangrupa cukang lantaran pimaceteun. Kaasup polahna manusa teu tertib, asa jalan nu sorangan, nyoro jalan batur, ngalanggar rambu, ngebut, atawa nyilakakeun batur. Anu liana, kawijakan pamaréntah anu teu ngawates masarakat miboga kendaraan. Balukarna macét di mamana.

Perkara macét kungsi Odih dipapatahan ku supir sején.

“Lamun mangsa macét mah, supir bisa maksa, taékeun ongkosna.  Itung-itung tuslah. Wayahna, da maranéhna perelu waktu,” teges Robin ngawangkong jeung Odih basa reureuh di terminal Cileunyi.

“Kapan katangtosan tuslah mah atos diumumkeun ku pamaréntah kalebet trayék urang,” témbal Odih bari gegeber ku dudukuy belélna kana awakna anu luut-léét kesang.

“Di lapangan bisa laén, Dih? Bisa-bisa sama bini ikut macét! Hahaha ..” ceuk Sitohang, supir ti sebrang milu ilubiung dibarung ku ngagakgak seuri. Nyeungseurikeun polah Odih anu polos.

“Ah, henteu. Teu sakumna panumpang boga duit leuwih. Réa nu saongkoseun. Matak milih angkot gé balas teu kahontal naék taksi atawa meuli mobil pribadi.  Sanajan unggal poé jalan macét, panto haté kuring ulah milu macét.  Mugi Gusti maparin haté jembar. Mukakeun lawang haté tetep ngemplong bisa haat ka sasama,” gerentes haté Odih bari gogodeg basa nyawang calo terminal ngagebugan buntut kobutri anu ngageuleuyeung laju kaluar terminal, tayohna caloana ti kendék beus tacan rengse. ****

***Bypass lebah UNINUS  mangsa macét pasosoré ka kulonkeun, Agustus 2013

 

 

Carpon: Neundeun Cita-cita

 Karya :    Dadan Wahyudin  | arsip Tribunjabar, 29-30 Juli, 1 Agustus 2013

IMG_3465

Nu nineung mangsa di Kiarapayung sareng Pa wali tur Kelas C-1 PBS Indonesia FKIP Uninus Bandung di Kiarapayung

Hirup mah kudu boga cita-cita. Mun bisa  ulah kagok, kudu saluhur béntang kejora.  Pelebah    teu kahontalna,  bisa nyangsang dina bulan gé teu nanaon, bakal boga ajén nu ngagemna. 

Ras mangsa ka tukang basa di sakola baheula, barudak sok ditanya guru, saha nu hoyong janten dokter? Barudak ngaracung. Saha deui nu hoyong janten pilot? Aya dua urang anu ngacung. Saha nu hoyong janten pulisi atawa tentara? Janten guru? Barudak ngaracung paheula-heula bangun ku sumanget. Sanajan masih parolos, barudak réang ngedalkeun  cita-citana.

Ari kuring mah nepi ka sakola SMA ogé duka teuing, teu hayang nanaon. Harita mah  meumeujeuhna resep ulin. Ulin jeung ulin dina uteuk téh. Di sakola harita, loba ngalamuna batan ngaregepkeun pelajaran ti guru. Loba mabalna, batan diajarna.

Batur suhud sakola, kuring katut si Sulé mah, méh unggal poé teu élat nangkring di stamplat Pasirhayam.  Stamplat tujuan ka wewengkon Cianjur kidul.    Di stamplat, ngabako ngalor ngidul jeung calo, supir, katut kenék atawa patugas LLAJ sabot etéman pinuh.  Duka atuh,  kana diajar kuring mah teu resep. Hawana tunduh waé. Sok rét deui rét deui nempo érloji hayang geura bubaran.

Kahirupan kulawarga kuring harita kaitung jalma aya. Bapa minangka anémer nu sok ngaborong wangunan pamaréntah.  Indung kuring kitu-kitu gé najan pagawé handap pagawé nagri di kabupatén.  Ngan éta, jarang araya di imah, sibuk ku kagiatan séwang-séwangan.

Tara sok sugan nanya rék miang atawa tas mulang ti mana? Ari kawénéhan mulang peuting, tara sugan  nanya kumaha kaayaan sakola, Jang? Komo ningali rapot mah. Da ari diondang ka sakola lamun pareng aya kumpulan orang tua, cukup diwakilan ku Bi Ijah, nu purah babantu di imah.

Aya kana dua welas taun kuring nyalo di stamplat Pasirhayam. Purah nyokot emélan duit ti beus jalur nu ka Jakarta atawa Sukabumi.  Sakapeung nyaloan élf atawa beus tilu parapat jurusan kakidulkeun.  Tampolana jadi supir témbak ngaganti supir élf anu kagok  maén rémi atawa  ngaguher tibra balas lalajo bola nepi ka subuh.

Hirup di stamplat mah hawana teu weléh bayeungyang. Panas hawa, nya panas haté.  Teu kaopan. Kasigeung saeutik teu weléh hahaok. Lamun ngobrol, garihal jeung sugal   paheuras-heuras genggerong adu tarik jeung sora knalpot. Malah mindeng sok nepi ka galungan alatan parebut panumpang. Di warung nu  nyempod, sok katara nu télér loba teuing arak, gélé, atawa nyabu.

Di stamplat, lain ukur patalimarga nu patingsuliwer nganteurkeun panumpang ka daérah tujuan. Di stamplat pisan kuring mindeng papanggih jeung babaturan sakelas baheula, ogé guru anu turun-naék di dieu.  Mimitina mah éra.  Lila-lila mah biasa alatan ku bakat.  Bakat ku butuh. Butuh waragad pikeun makayaan kulawarga.  Nya di stamplat, lian ti sumber kipayah, kuring meunang  informasi babaturan baheula.

Tina opat puluh lima batur kuring sakelas basa SMA,  ukur lima urang anu teu puguh pacabakan, kaasup kuring.  Dua urang geus mulang ka jati balik ka asal dipundut ku Nu Kawasa.  Lamun aya babaturan nu rék nyaba atawa mulang ti panyabaan sok ngadon reureuh heula di stamplat. Nungguan elf atawa beus nu  elat. Kukuring sok diajak ngobrol. Urusan nyaloan sok dika Sulé-keun sakeudeung.

Jeung Sulé, sohib sagulang sagulung basa di SMA.  Batur ulin nu sok abring-abringan baheula, kawas si Item ayeuna purah kuli manggul di pasar induk Cianjur.  Si Balok ngageugeuh stamplat Rawabango.  Hiji deui si Rebéh ngaligeuh, tapi sok kawénéhan luntang-lantung di  Ramayana.

Dua taun kamari, kuring kungsi amprok jeung Dodo minangka katua kelas baheula. Dodo imahna di Campaka.  Kulawargana hirupna basajan. Bapana purah ngala batu piemaseun. Mindeng asup ka torowongan jero taneuh.  Nyaéta, kalan-kalan meunang rada muncekil, dibagi rata jeung batur sejena. Teu saeutik anu nyabok. Tina batu anu digulundung, taya emasna saeutik-eutik acan.

pdg

NU nineung mangsa kuliah di Cianjur

Tribunjabar, Rebo, 30 Juli 2013

Ayeuna Dodo jadi tentara. Dinesna di Pusdikpasuss Batujajar Bandung.  Kuring muji ka Dodo. Kaitung pinter téh aktip olahraga. Keur ngasah bakatna, Dodo milu Pramuka jeung Paskibra. Ogé béladiri.  Najan diudag-udag waragad sakola, sumanget diajarna teu weléh ngagedur.

“Nya, basa aya pendaptaran Akabri, abdi ngawantunkeun nyobi seleksi di Ajendam Bandung. Nu matak kataji, pédah haratis biayana. Da ari kuliah mah, teu kaérong waragadna.  Ngawitan  tés administrasi, harita bulan April, ijasah tacan aya, nya cekap nganggo serat katerangan ti sakola. Sabada ujian, abdi ngiring tés fisik, kasamaptaan, pengetahuan, psikotés, dugi ka Pantuhir alhamdulillah lancar. Pas kalulusan, abdi langsung dikintun ka Magelang. Numawi dina acara perpisahan sakola, abdi teu ngiring aub,” ceuk Dodo teu weléh lemes, padahal nembrak balok konéng tilu dina taktak nandakeun pangkatna geus jadi Kaptén. Budak basajan ti baheula Dodo mah.  Harita Dodo nyelang mulang ka lemburna Campaka. Meungpeung aya cuti, kalayan ngahaja teu maké mobil dines.

“Alus milik, énté mah Do. Getén jeung tulatén. Baheula mah kuring, dasar resep ulin di stamplat ieu, nya kiwari jadi pacabakan matuh kuring jeung Sulé. Geus titis tulis nasib kuring meureun. Bener, buah  ragrag tara jauh ti tangkalna. Cing, Do sabaraha urang batur sakelas nu dines di kesatuan?” ceuk kuring angger wé loma. Teu kagok sugan pedah Dodo geus jadi perwira. Asa kawas baheula basa di sakola.

“Aya lima urang, saémut abdi mah. Dimi anu gugur seléksi di Magelang basa sareng jeung abdi, ahirna nyandak Secaba di Cimahi. Ayeuna dines tugas janten  babinsa di Agrabinta. Eri di kesatuan 312 Kalahitam di Wera. Ramdani di kesatuan para Yon Zipur Ujungberung ayeuna ditugaskeun di Nangabadau, tapel wates jeung Malaysia.  Hiji deui, Dadang dines di Paskhas AU Sulaéman Bandung,” jawab Dodo meni jentré.   Kuring ukur ngembang kadu.

“Henteu capé, Do? Pajar sok dipahala ku pelatih?” cekéng téh kataji ku carita Dodo.

“Moal, ari pami urangna disiplin jeung saged mah …” walon Dodo bari ngarérét érlojina.

“Ari dahar daging oray, naha bener éta téh, Do?” kuring beuki panasaran, hayang atra, sakumaha carita batur, ceuk béja,  tentara kudu wani ngadahar daging oray. Kuring mah fobia kukurayeun ku oray mah, pangsieuna.

“Karandapan basa latihan survivel.  Latihan éta minangka simulasi lamun dina tempur, heug regu urang dikurung musuh. Prajurit kudu tahan uji. Kudu tetep ihtiar.  Jalur logistik geus dipegat musuh, moal aya dahareun.  Ambéh teu salatri,  dangdaunan, beubeutian, atawa bungbuahan kaasup sasatoan siga oray, minangka ganjel peujit. Di Gunung Tidar kajadiana.” Dodo ngajelaskeun mangsa digodog di kawah candradimuka di kesatrian Magelang. Kuring bati unggut-unggutan milu reueus.

“Teu sieun karacunan, eta téh Do,” cekéng téh rada curinghak.

“Pan aya élmuna, Teu sadayana beubeutian atawa pupucukan diala. Aya anu dicaram, kalebet oray. Huluna kudu dipiceun ha ha..,” ceuk Dodo ditungtungan ku ngagakgak seuri. Dua sohib anu samangsa kiwari béda pacabakan pating béléngéh seuri bangun ku ni’mat.  Sono lawas teu tepung. Obrolan kuring jeung Dodo kapegat ku mobil xenia  asup ka stamplat.  Ngajemput Dodo. Kulawargana  ti Campaka.  Dodo ahirna pamitan.

Kuring kungsi ngobrol jeung Titin.  Titin gé sarua ti kulawarga basajan.  Kolotna buburuh purah jaga jaring apung di Jangari.  Basa kalulusan manéhna milu tésting ka STAN Jakarta. Ceuk Titin, sakola di STAN mah haratis.  Tinggal daékna.  Taun kahiji geus dipahugi buku, sapatu jeung alat sakola. Taun kadua diangkat CPNS.  Bada lulus, ukur nungguan sabulan, Titin langsung ditempatkeun di Kantor Pelayanan Pajak kota Sukabumi.  Anu ka STAN, ceuk informasi Titin mah aya hiji deui, Soni.  Soni si kutu buku baheula milih jurusan Béa Cukai. Ayeuna ditempatkeun di Kantor Béa Cukai Gedébagé Bandung.

“Ari Néng Mérlin di mana ayeuna, Tin?” ceuk kuring hayang apal ka batur sakelas nu kungsi ditaksir ku kuring.  Titin sakadar imut bari ngadelék.

“Heuheuy deuh, geuning masih nyangcang duriat téh ….. Ayeuna  Néng Mérlin mah janten PNS di Pemkot Cimahi.  Kapungkur daptar ka IPDN Jatinangor teu katampa. Anjeuna nyobi deui sakali. Daptarna di Pemkot Cimahi, da basa daptar, ngranjrekna di Cimahi ngiring éyangna,” jawab Titin ngagonjak kuring.  Kuring  ukur kéom. “Sukur wé atuh, Néng ari sukses mah,” gerentes haté kuring.

“Ari Jénal?” cekéng téh panasaran ka Jénal, urang basisir kidul anu indekos basa SMA di kota Cianjur.

“Jénal mah teu neraskeun. Tapi ngiring keurseus béngkél.  Ayeuna muka béngkél di Sindangbarang, usaha maju tur sohor sawewengkon éta mah,” ceuk Titin teu kebat, kaburu aya beus “MGI” nu ka Sukabumikeun. Kuring bati neureuy ciduh.  Geuning batur mah geus tingbelecir lalumpat hirup téh.  Kuring taya hojah. Hirup muter siga panggal.  Cameubleu di hiji tempat.

latih

Mangsa jeung Kelas C-5 Kelas Karyawan PBS Indonesia FKIP Uninus Bandung

Tribunjabar, Kemis, 1 Agustus 2013

Mangkukna patepung jeung Aas di kantin stamplat Pasirhayam. Bada lulus sakola, Aas neruskeun kuliah di PGSD UPI. Milihna Kampus Cibiru.  Ngarah praktis cenah, ti Cianjur tinggal  megat beus Garut, turun di Cileunyi. Ti dinya naék angkot ka Cibiru ukur sarébu perak.  Ari Nenden mah, batur sabangku Aas baheula, milih PGSD Bumi Siliwangi anu perenahna di Lédeng. Sok kana “Maya Raya” nu liwat ka Pasteur. Turun di Pasirkaliki. Ti dinya langsung naék angkot Lémbang.

Basa aya pangangkatan guru-guru SD program D-2 sakumna mahasiswa PGSD  langsung diarangkat pagawe nagri.  Aas ditempatkeun di Pagelaran.  Batur Aas, kawas Siti, Dawa, Meli, Indri, ayeuna jaradi guru SD di wewengkon Cianjur liana.  Dumasar kana  katerangan Aas, batur sakelas nu jadi guru aya kana dua wélasna. Lian ti UPI, sawareh lulusan FKIP Unsur Cianjur, FKIP Uninus Bandung, jeung FKIP Unpas.

“Kuring mah teu ngarti ku si Juhli, budak baheula ololého, matematika ukur ceuli monyét. Lamun diajar IPA sok mudeng, lumakuna siga banci. Kamari papanggih geus maké Avansa. Basana gojéh mamalayuan sagala, kaca panon hideung, siga nu cageur … ,” cekéng téh bari anteb teleb ngenyot sigarét. Haseupna dikaluarkeun siga angka enol muter hiber ka jomantara.

“Na, teu apal Kang Juhli?” tembal Aas bari ngaluarkeun tisu dina kantongna.

“Emang jadi naon si Olél?” témbal kuring nu sok ngalandi si Olél ka Juhli téh.

“Kang Juhli mah bakatna seni téater. Anjeuna mah teu kuliah, tapi aktip di sanggar téater. Ayeuna mah sohor jadi artis sinétron.  Numutkeun tabloid “Gosip Miring”, ayeuna nuju ngagarap sinétron “Warisan” anu latarna daérah Cianjur.  Maenya Akang teu apal ka seleb?” ceuk Aas kituna téh bari nyusut  késang. Panonpoé meumeujeuhna  papanasna.

“Na, bisa jugala kitu. Pan peunteuna gé, bararutut si éta mah?” ceuk kuring asa teu ihlas. Nasib éléh ku si Juhli. Nu baheula mah bodo pisan, rangkingna gé teu weléh sahandapeun kuring.

“Is, teu kenging kitu, Kang. Gusti Alloh mah adil. Sagala mahluk dipasihan kaonjoyan séwang-séwangan. Sok sanaos hayam teu tiasa ngojay, tapi dipasihan alat tiasa kokoréh pikeun makayaan dirina jeung anakna. Atuh maung gaduh sihung pikeun kalanggengan hirupna. Manusa gé teu bénten, gaduh kaparigelan nu pinunjul séwang-séwangan. Kang Juhli teu pinter dina widang ngétang jeung sains, matak anjeuna ngarumaoskeun diri,  teu kabongroy janten guru matematika. Tapi parigel dina maén sandiwara.  Nu matak bakat anjeuna nyongcolang ti dinya, anu nganteurkeun sukses dirina,” Aas ngabejerbéaskeun  élmu panimuna salaku guru, yén manusa, ogé barudak, saéstuna geus dimodalan ku Gusti Maha Suci ti leuleutik. Tinggal kumaha ngokolakeuna, naha bakatna téh rék motékar atawa melempeum.

Diobrolan ku Aas kitu, haté meni kapeupeuh. Luk ngeluk tungkul kawas bueuk meunang mabuk. Tétéla batur-batur sakelas geuning geus bisa nataharkeun  bakat anu dimodalan ku Gusti Alloh dina jalan merenah. Modal pikeun makayaan diri jeung kulawarga kiwari.

Dodo sanajan latihan  beurat. Kudu naék gunung turun pasir, ari  dilakonan  kalayan ihlas mah geuning teu weléh senang.  Jenal onjoy tina usaha béngkél, sok sanajan baheula bolokot oli, ayeuna geus ngaheunang-ngahening.  Si Juhli budak ololého kawas béncong, tapi wantéran, purah ngalucu di hareupeun kelas, mindeng ditanggap batur sakelas, ayeuna sukses jadi artis.

Emh, hirup kuring mah kalah sué.  Wawales jalma ngedul diajar.  Basa rengsé ujian baheula, batur mah soson-soson dialajar. Tulatén jeung getén  latihan soal-soal urut  ujian.  Minangka ihtiar pikeun ngahontal cita-citana hayang katampa di paguron luhur.  Ari kuring kabawa sakaba-kaba. Histeria pedah lulus.  Senang-senang,  abrul-abrulan. Momotoran. Dunya asa nu sorangan.  Basa sohib dalaptar  ka paguron luhur, kuring  ukur nganteur.  Teu kungsi meuli formulir. Resep wé ngécéng wanoja gareulis nu keur ngantri dalaptar.

Obrolan guru Aas bener. Gusti Alloh mah nyieun manusa dilengkepan bakatna séwang-séwangan.  Baheula kuring resep pisan maén bal, hanjakal teu diteruskeun. Kadoja ku gunemcatur nangkring di stamplat.  Bambang Pamungkas, Atep Kurnia, Gonzales bisa sohor alatan  maén bal. Di tingkat dunya aya Figo, Suarez, atawa  Ronaldo nu sukses ngasah  bakatna bisa  ngageunjleungkeun dunya bola.

Sugan acan elat, kuring jangji ka diri. Ti ayeuna rék neundeun cita-cita. Rék narékahan si utun sangkan boga cita-cita anu hadé.   Pikeun diri kuring, sanajan pacabakan ukur calo stamplat,  leuwih hadé tibatan kulawarga jugala nu teu boga cita-cita jeung paduli kana atikan barudak kahareupna.  **   

***  Nu ngawawaas mangsa pasosore jeung sohib di PBS Indonesia FKIP Uninus Bandung

Singgah di Patilasan Ratu Palabuhan Ratu

Tepat di Teluk Palabuhanratu, Tempat Pelelangan  Ikan/Dermaga Palabuhanratu

Laporan perjalanan;  dadan wahyudin | Minggu, 26 Mei 2013 pk. 04.30

Palabuhanratu  terbilang menarik.  Sebagai satu-satunya ibukota setingkat kabupaten di provinsi Jawa Barat berada di pantai Selatan atau pakidulan.  Status ini bakal ditemani  oleh Parigi (sebagai calon ibukota kabupaten Pangandaran, sesuai UU Nomor 21 Tahun 2012) tentang dasar hukum pembentukan kabupaten kesohor wisata pantainya hingga tujuan kunjungan turis mancanegara tsb. Kota Palabuhanratu terlewati oleh penulis saat  mendampingi  rombongan mahasiswa pascasarjana PBSI S-2 Universitas Suryakancana Cianjur saat Penelitian Sosiolinguistik ke Desa Cikahuripan, Cisolok, Kab. Sukabumi. (baca link beritanya: Sosiolinguistik 2013)

Palabuhanratu merupakan ibukota Kabupaten Sukabumi yang berada tepat di  Teluk Palabuhanratu.   Teluk Palabuhanratu dikenal  teluk terbesar di pantai selatan pulau Jawa yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Teluk  ini memiliki  garis pantai sepanjang 105 km. Di sini berlabuh  empat aliran sungai besar, yakni Sungai Cimandiri, Sungai Cibareno, Sungai Cilentuk, dan Sungai Cikanteh.  Di masa pemerintah kolonial,  daerah ini dikenal dengan nama Wijnkoops-baai atau Queen Harbour dalam bahasa Inggris.

(lebih…)